Styrelsen

 

Fontänhuset Falun är en medlemsklubb, och det är medlemmarna som tillsammans med de anställda bestämmer hur verksamheten ska bedrivas. Men verksamheten finansieras av olika organisationer, och de finns representerade i fontänhusets styrelse, tillsammans med representanter för brukarorganisationer m.fl.

”Klubbhuset har en oberoende styrelse som består av personer i en unik position att tillhandahålla stöd och föra klubbhusets talan i frågor som rör ekonomi, juridik, lagstiftning, anställningsutveckling och samhälleligt stöd…
…Klubbhusets budget godkänns av styrelsen, som tillhandahåller synpunkter och rekommendationer innan räkenskapsåret påbörjas, och regelbundet övervakas under räkenskapsåret” (ur Clubhouse Internationals internationella riktlinjer).