Av hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Lokala allmänna råd för Region Dalarna län kommer Fontänhuset i Falun att vara stängt för fysiska besök tills vidare. Vi följer de rekommendationer som som gäller och lägger ut aktuell information när den ges.

Mer info kommer!

 

Du behövs i vår gemenskap

 

Behöver du en väg att bryta din isolering och psykiska ohälsa? Eller känner du någon som behöver det?

Fontänhuset i Falun är ett medlemshus för dig med psykisk ohälsa. Här skapar vi en gemenskap och meningsfullhet.
Vi arbetar tillsammans, sida vid sida, medlemmar och personal. Alla är lika viktiga oavsett problematik.
Du får känna dig behövd och du deltar i någon av våra enheter i huset.  Du deltar frivilligt och efter egen förmåga.

Hitta mening med tillvaron och få tillbaka din självkänsla – välkommen som medlem i Fontänhuset i Falun!

 

Aktuellt i huset

 

 

Följ denna guide för att använda dig av Webex teams för att delta i olika möten och föreläsningar.

EnWebex guide (1)