Du behövs i vår gemenskap

 

Behöver du en väg att bryta din isolering och psykiska ohälsa? Eller känner du någon som behöver det?

Fontänhuset i Falun är ett medlemshus för dig med psykisk ohälsa. Här skapar vi en gemenskap och meningsfullhet.
Vi arbetar tillsammans, sida vid sida, medlemmar och personal. Alla är lika viktiga oavsett problematik.
Du får känna dig behövd och du deltar i någon av våra enheter i huset.  Du deltar frivilligt och efter egen förmåga.

Hitta mening med tillvaron och få tillbaka din självkänsla – välkommen som medlem i Fontänhuset i Falun!

 

Aktuellt i huset

 

Nya öppettider och frukost i huset

Fr.o.m. den 5 oktober ändrar vi våra öppettider till 08:30 – 16:00. Vi börjar också med frukost på huset som vi gör iordning tillsammans vid 08.30.

 

Återhämtningsguiden 4 november

Onsdagen den 4 november kl 13.30 till 15.00 är det dags för återhämtningsguiden igen.

Alla medlemmar är välkomna att deltaga och ingen föranmälan krävs. För mer information, kontakta receptionen på telefonnummer 070-399 04 53.