Du behövs i vår gemenskap

Behöver du en väg att bryta din isolering och psykiska ohälsa? Eller känner du någon som behöver det?

Fontänhuset i Falun är ett medlemshus för dig med psykisk ohälsa. Här skapar vi en gemenskap och meningsfullhet.
Vi arbetar tillsammans, sida vid sida, medlemmar och personal. Alla är lika viktiga oavsett problematik.
Du får känna dig behövd och du deltar i någon av våra enheter i huset.  Du deltar frivilligt och efter egen förmåga.

Hitta mening med tillvaron och få tillbaka din självkänsla – välkommen som medlem i Fontänhuset i Falun!