Schema:

Dagsschemat ser nu ut på följande sätt:
Huset öppnar: 08.30
Enhetsmöte: 09.00-09.15
Arbete på respektive enhet: 09.15-10.00
Digital karantänfika: 09.45-10.00
Rast: 10.00-10.20
Arbete på respektive enhet: 10.20-12.00
Lunch: 12.00-13.00
Enhetsmöte: 13.00-13.15
Arbete på respektive enhet: 13.15-14.30
Rast: 14.30-14.45
Arbete på respektive enhet: 14.45-16.00
Avslut: 16.00

Karantänfika:

Karantänfika fortsätter tillsvidare och är en av husets arbetsuppgifter. OBS! Ny tid!
Måndagar: 09.45 – 10.00
Tisdagar: 09.45 – 10.00
Torsdagar: 09.45 – 10.00
Fredagar: 09.45 – 10.00

Policymöte/Husmöte:

Vi har gemensamma policy- och husmöten på tisdagar kl: 14.00.