Tider på huset

Enhetsmöten

Enhetsmöten hålls varje dag kl 09.00 och 13.00.

Raster under dagen är 10.00-10.20 & 14.30-14.45 

Policymöte och Husmöte

Var med och tyck till! Som medlem har du stort inflytande i Fontänhuset. Policy och Husmöten är varannan tisdag kl 14.00

Nätfika

Delta i digitala möten varje vardag kl 09.45-10.00.

Öppettider

Huset är öppet måndag – fredag 08.30-16.00.

Lunch

Lunch serveras av vår restaurang La Fontaine på tisdagar, torsdagar och fredagar. Du kan köpa lunch för 35 kr och matlådor för 20.