Fontänhus gör skillnad

Fontänhusmodellens grundidé är att stödja människor som har eller upplever psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att utveckla människors friska sidor genom arbete, rutiner och gemenskap. Medlemskapet är frivilligt och man deltar i verksamheten efter förmåga.

Medlemmar arbetar med olika arbetsuppgifter i huset. Det kan exempelvis vara matlagning, ta emot besök, svara på mail och telefonsamtal eller skriva och redigera artiklar till vår medlemstidning. Målet är att ta vara på styrkor och få möjlighet att utvecklas i egen takt.

Fontänhuset Falun riktar sig till personer i Falu Kommun mellan 16-64 år.
Medlemskap är kostnadsfritt, frivilligt och till för den som har eller upplever en psykisk ohälsa.

Fontänhusrörelsen är en världsomfattande organisation med nästan 300 fontänhus i drygt 30 länder.
Fontänhuset Falun är Sveriges yngsta och nordligaste hus. 

Verksamheten drivs enligt 37 internationella riktlinjer som du kan läsa om här

Förarbetet för Fontänhuset Falun finns presenterat i en förstudie som gjordes 2016/2017. I den finner du information om Fontänhuset som koncept och en kartläggning av Falu kommun.

Fontänhusen har tillsammans med riksförbundet givit Pay Off i uppdrag att göra en socioekonomisk utvärdering av vilken skillnad vi gör. Utvärderingen har tittat på vilka effekter det har för personer som blir medlemmar samt vilka ekonomiska effekter det finns för samhället i stort genom att starta ett Fontänhus. Du kan ta del av hela rapporten här.

Skärmbild 2022-02-07 133534