Fontänhus gör skillnad

Fontänhusmodellen stöttar människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.
Grundtanken är att utveckla människors friska sidor genom arbete, rutiner och gemenskap.
Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga.

Som medlem får du jobba med olika arbetsuppgifter i huset. Det kan vara kök, reception, redaktion mm.
Målet är att ta vara på dina styrkor och utvecklas i egen takt.

Medlemskap är kostnadsfritt och till för dig som har eller har haft psykiska problem.
Du ska vara mellan 16 och 65 år för att bli medlem.

Fontänhusen är en världsomfattande organisation med nästan 300 fontänhus i drygt 30 länder.
Verksamheten drivs enligt 37 internationella riktlinjer som du kan läsa om här.