Så blir du medlem

Vi vänder oss främst till dig som är mellan 16-35 år, men du är naturligtvis välkommen upp till 65 år. Du upplever någon form av psykisk ohälsa. Du ska även vara skriven i Falu kommun. Du ska kunna arbeta tillsammans med andra men ibland även på egen hand. Att vara medlem kostar ingenting, och medlemskapet har ingen tidsgräns.

Först kontaktar du oss via kontaktformuläret nedan. Du kan även kontakta oss via telefon.

När vi får kontakt med dig bokar vi en tid för ett första besök på huset. Du får träffa en medlem och handledare som informerar om verksamheten och visar dig runt i huset. Om du känner att det verkar intressant med medlemskap så får du testa i tre veckor för att se om det är något som verkligen passar dig.


Fontänhuset använder dina personuppgifter för att kontakta dig. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer. Ditt samtycke är frivilligt. Fontänhusets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Fontänhuset kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas när vi etablerat kontakt med dig.
Genom att klicka på “Skicka” samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.