Service och underhåll

Service och underhåll jobbar med att hålla lokalerna rena och fina. Man tar hand om källsortering och ser till att städmaterial finns i huset. Här får man även arbeta med husets alla växter, textilier och diverse reparationer som behöver utföras.