I huset finns ett rum som vi kallar ”Vägar ut”. Här får du stöd i att söka dig utåt mot arbete och studier. Rummet är avskilt och här kan du i lugn och ro arbeta med skoluppgifter, ansökningar eller kanske ett CV. Personal och medlemmar finns alltid tillhands för att ge stöd och vägledning. Här kan vi även hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter